1. <source id="xogmk"></source>
    2. 您現在的位置:首頁 > 產品展示 >倉庫一角

     恒通閥門產品目錄

     倉庫一角:

      
      
     七氟丙烷容器閥

     代號

     規格

     進口螺紋

     出口螺紋

     虹吸管螺紋

     公稱工作壓力

     備注

     QRF32/4.2 DN32 PZ56 M48×2 PC11/4" 4.2MPa 電磁閥連接接口:M16×1.5
     QRF32/4.2 DN32 M56×2 M48×2 PC11/4" 4.2MPa 電磁閥連接接口:M16×1.5
     QRF32/5.3 DN32 PZ56 M48×2 PC11/4" 5.3MPa 啟動頭連接接口:M16×1.5
     QRF32/5.3 DN32 M56×2 M48×2 PC11/4" 5.3MPa 啟動頭連接接口:M16×1.5
     QRF32/8 DN32 PZ56 M48×2 RC11/4" 8MPa 啟動頭連接接口:M16×1.5
     QRF32/8 DN32 M56×2 M48×2 RC11/4" 8MPa 啟動頭連接接口:M16×1.5
     QRF40/4.2 DN40 M64×2 M56×2 RC11/2" 4.2MPa 電磁閥連接接口:M16×1.5
     QRF40/4.2 DN40 P2" M56×2 RC11/2" 4.2MPa 電磁閥連接接口:M16×1.5
     QRF40/4.2 DN40 M72×2 M56×2 RC11/2" 4.2MPa 電磁閥連接接口:M16×1.5
     QRF40/5.3 DN40 M64×2 M56×2 RC11/2" 5.3MPa 啟動頭連接接口:M16×1.5
     QRF40/5.3 DN40 P2" M56×2 RC11/2" 5.3MPa 啟動頭連接接口:M16×1.5
     QRF40/5.3 DN40 M72×2 M56×2 RC11/2" 5.3MPa 啟動頭連接接口:M16×1.5
     QRF40/8 DN40 M64×2 M56×2 RC11/2" 8MPa 啟動頭連接接口:M16×1.5
     QRF40/8 DN40 P2" M56×2 RC11/2" 8MPa 啟動頭連接接口:M16×1.5
     QRF40/8 DN40 M72×2 M56×2 RC11/2" 8MPa 啟動頭連接接口:M16×1.5
     QRF50/4.2 DN50 M80×2 M68×2 RC11/2" 4.2MPa 電磁閥連接接口:M16×1.5
     QRF50/5.3 DN50 M80×2 M68×2 RC11/2" 5.3MPa 啟動頭連接接口:M16×1.5
     QRF50/8 DN50 M80×2 M68×2 RC11/2" 8MPa 啟動頭連接接口:M16×1.5
      
     混合氣體容器閥

     代號

     規格

     進口螺紋

     出口螺紋

     虹吸管螺紋

     公稱工作壓力

     備注

     HRF15/17.2 DN15 PZ39 M30×1.5 RC1/2" 17.2MPa 啟動頭連接接口:M16×1.5
     HRF15/17.2 DN15 PZ39 M30×1.5 RC1/2" 17.2MPa 啟動頭連接接口:M16×1.5
     HRF15/13.5 DN15 PZ27.8 G5/8" RC1/2" 13.5MPa 啟動頭連接接口:M16×1.5
     HRF15/13.5 DN15 PZ27.8 G5/8" RC1/2" 13.5MPa 啟動頭連接接口:M16×1.5
      
     二氧化碳容器閥

     代號

     規格

     進口螺紋

     出口螺紋

     公稱工作壓力

     備注

     ERF15/12.4 DN15 PZ27.8 M30×1.5 12.4MPa 啟動頭連接接口:M16×1.5
     ERF15/12.4 DN15 PZ27.8 M30×1.5 12.4MPa 電磁閥連接接口:M16×1.5
     ERF15/12.4 DN15 PZ39 M30×1.5 12.4MPa 啟動頭連接接口:M16×1.5
     ERF15/12.4 DN15 PZ39 M30×1.5 12.4MPa 電磁閥連接接口:M16×1.5
      
     電磁驅動容器閥

     代號

     規格

     進口螺紋

     出口螺紋

     公稱工作壓力

     備注

     RF6/6.6 DN8 PZ27.8 M14×1.5(擴口) 6.6MPa 電磁閥連接接口:M16×1.5
     RF6/6.6 DN8 PZ25.4 M14×1.5(擴口) 6.6MPa 電磁閥連接接口:M16×1.5
     RF6/6.6 DN8 PZ19.2 M14×1.5(擴口) 6.6MPa 電磁閥連接接口:M16×1.5
     RF6/6.6 DN8 PZ27.8 M12×1.25(卡套) 6.6MPa 電磁閥連接接口:M16×1.5
     RF6/6.6 DN8 PZ25.4 M12×1.25(卡套) 6.6MPa 電磁閥連接接口:M16×1.5
     RF6/6.6 DN8 PZ19.2 M12×1.25(卡套) 6.6MPa 電磁閥連接接口:M16×1.5
      
     液體單向閥

     代號

     規格

     進口螺紋

     出口螺紋

     公稱工作壓力

     備注

     HYD15/17.2 DN15 M30×1.5 RC1" 17.2MPa IG541系統
     EWD15/12.4 DN15 M30×1.5 RC1" 12.4MPa CO2系統
     QWD32/5.3 DN32 M48×2 RC11/4" 5.3MPa 七氟丙烷系統
     QWD40/5.3 DN40 M56×2 RC11/2" 5.3MPa 七氟丙烷系統
     QWD40/5.3 DN15 M60×2 RC11/2" 5.3MPa 七氟丙烷系統
     QWD50/5.3 DN50 M68×2 RC2" 5.3MPa 七氟丙烷系統
      
      
     氣體單向閥

     代號

     規格

     進口螺紋

     出口螺紋

     公稱工作壓力

     備注

     QQD6/6.6 DN8 M14×1.5 M14×1.5 6.6MPa 擴口式
     QQD6/6.6 DN6 M12×1.25 M12×1.25 6.6MPa 卡套式
      
     安全閥

     代號

     進口螺紋

     公稱工作壓力

     備注

     A×7.5 RC1/2" 7.5MPa 七氟丙烷
     A×15 RC1/2" 12.4MPa 二氧化碳
     A×19 RC1/2" 13.5MPa 泡沫
     A×23 RC1/2" 17.2MPa IG541
      
     信號反饋裝置

     代號

     進口螺紋

     電壓/電流

     公稱工作壓力

     動作壓力

     XF0.2/4.2 RC1/2" 24V/1A 4.2MPa 0.2MPa
     XF0.2/4.2 RC1/4" 24V/1A 4.2MPa 5.3MPa
     XF0.2/5.3 RC1/2" 24V/1A 5.3MPa 5.3MPa
     XF0.2/5.3 RC1/4" 24V/1A 5.3MPa 5.3MPa
     XF0.2/12.4 RC1/2" 24V/1A 12.4MPa 5.3MPa
     XF0.2/12.4 RC1/4" 24V/1A 12.4MPa 5.3MPa
     XF0.2/17.2 RC1/2" 24V/1A 17.2MPa 5.3MPa
     XF0.2/17.2 RC1/4" 24V/1A 17.2MPa 5.3MPa
      
     低泄高封閥

     代號

     規格

     進口螺紋

     出口螺紋

     公稱工作壓力

     備注

     QDG0.2/6.6 DN6 M14×1.5 M14×1.5 6.6MPa 啟動管道
     QDG0.2/5.3 RC1/2 RC1/2"   5.3MPa 集流管
      
     選擇閥

     代號

     規格

     進口螺紋

     出口螺紋

     公稱工作壓力

     備注

     QXZ32 DN32 RC11/4" RC11/4" 17.2MPa  
     QXZ40 DN40 RC11/2" RC11/2" 17.2MPa  
     QXZ50 DN50 RC2" RC2" 17.2MPa  
     QXZ65 DN65 RC21/2" RC21/2" 17.2MPa  
     QXZ80 DN80 RC3" RC3" 17.2MPa  
     QXZ100 DN100 法蘭 法蘭 5.3MPa  
     QXZ125 DN125 法蘭 法蘭 5.3MPa  
     QXZ150 DN150 法蘭 法蘭 5.3MPa  
      
     懸掛式電磁容器閥

     代號

     規格

     進口螺紋

     出口螺紋

     公稱工作壓力

     備注

     QRF20/2.5 DN20 M30×1.5 RC1" 2.5MPa  
     QRF32/2.5 DN32 PZ56 RC11/2" 2.5MPa  
      
     懸掛式溫感電磁容器閥

     代號

     規格

     進口螺紋

     公稱工作壓力

     備注

     XRF20/2.5 DN20 M30×1.5 2.5MPa  
     XRF32/2.5 DN32 PZ56 2.5MPa  
      
     網管噴頭

     代號

     規格

     進口螺紋

     材質

     備注

     QPT15 DN15 RC1/2 銅合金 系統用
     QPT20 DN20 RC3/4 銅合金 系統用
     QPT25 DN25 RC1 銅合金 系統用
     QPT32 DN32 RC11/4 銅合金 系統用
     QPT40 DN40 RC11/2 銅合金 系統用
     QPT50 DN50 RC2 銅合金 系統用
      
     柜式專用噴頭

     代號

     規格

     進口螺紋

     材質

     備注

     QPT32 DN32 M48×2 銅合金 柜式用
     QPT40 DN40 M56×2 銅合金 柜式用
     QPT50 DN50 M68×2 銅合金 柜式用
      
     金屬軟管

     代號

     規格

     螺紋

     備注

     RG15/17.5 DN15 M30×1.5 管網用
     QRG32/5.3 DN32 M48×2 管網用
     QRG40/5.3 DN40 M56×2 管網用
     QRG50/5.3 DN50 M68×2 管網用
      
     啟動頭

     代號

     連接螺紋 進口螺紋

     出口螺紋

     備注

     啟動頭 M16×1.5 M14×1.5 M14×1.5 擴口式
     M12×1.25 M12×1.25 卡套式
      
     電磁鐵

     電磁鐵參數:DC24V、80N/90N、1.5A

     代號

     連接螺紋

     電磁鐵 M16×1.5
     隔爆型電磁鐵 M16×1.5 電磁鐵參數:DC24V、70N、1.5A
     組合型電磁鐵 M16×1.5 電磁鐵參數:DC24V、80N/90N、1.5A
            

      

     久久国产精品免费一区二区|欧美成人精品资源在线观看|高清一区二区欧美色视频|日韩AV无码人妻一区

       1. <source id="xogmk"></source>